co je wtn

univerzitní žebříčky

Oficiální univerzitní tenisové žebříčky jsou během roku vydávány organizací ITA (Intercollegiate Tennis Association). Tyto žebříčky hodnotí jak výkonnost hráčů, tak i družstev během jednoho akademického roku a to pouze na základně výsledků z univerzitních turnajů ITA a zápasů družstev. Algoritmus zohledňuje několik kritérií, včetně počtu vyhraných a prohraných zápasů či kvalitu jednotlivých soupeřů bez ohledu na to, zda jde o zápasy družstev nebo zápasy na turnajích jednotlivců. Během jarní sezóny jsou žebříčky každý týden aktualizovány tak, aby objektivně odrážely momentální kvalitu soupeřů.

První verze žebříčku je vždy na začátku sezóny sestavena komisí, která zvolí nejlepších 25 družstev. Od února po odehrání NCAA (National Indoor Championship) jsou už univerzitní žebříčky tvořeny pomocí algoritmu, který zobrazuje prvních 75 družstev. Nominace týmů, které se kvalifikují na závěrečné celoamerické mistrovství univerzit (64 týmů), je dána na základě předposlední verze týmových žebříčků, které jsou vytvořeny po odehrání konferenčních play-off turnajů.

WTN (world tennis number)

V minulosti při vyhledání hráčů sledovala naprostá většina univerzitních trenérů jejich hodnocení podle UTR. Problém však je v tom, že hodnocení není vždy objektivní a někteří hráči z menších zemí, pokud nehrají mezinárodní turnaje ITF, mají UTR podhodnocené. Nyní se organizace ITA domluvila na spolupráci se světovou organizací ITF o přijetí koeficientu WTN jako oficiálního hodnocení hráčů na univerzitách.

WTN si můžeme představit jako jakýsi “Golfový handicap pro tenisty”. To znamená, že každý hráč / hráčka na světě mají přiřazené číslo od 1-40 (čím menší koeficient, tím je hráč lepší) a tento koeficient by měl objektivně hodnotit kvalitu daného hráče bez ohledu na věk či pohlaví. Algoritmus zahrnuje výsledky od roku 2016 a při počítání koeficientu dochází k porovnání predikovaného výsledku s výsledkem konečným, přičemž se zohledňuje skóre z každého setu. Zde je také  důležité zmínit, že zpočátku byl WTN koeficient poměrně nepřesný, ale postupem času, kdy má počítač k dispozici vice výsledků, tak se WTN stalo přesnějším a má tak větší vypovídající hodnotu.

 

 Koeficient WTN se aktualizuje každou středu a odráží tak současnou formu a kvalitu hráčů v reálném čase. Trenéři na univerzitách tedy pomocí WTN mohou mnohem snadněji posoudit kvalitu juniorských hráčů po celém světě. Na rozdíl od UTR platí, že čím menší má hráč koeficient WTN, tím je lépe hodnocen. WTN týmu a tedy jeho hodnota, je pak dána součtem WTN nejlepších šesti hráčů, kteří jsou na soupisce pro daný rok, vydělená číslem 6. U jednotlivých hráčů je navíc WTN vyhodnocováno jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře zvlášť. Pro české tenisty však může být otázkou, jak jsou do WTN počítány turnaje pořádané Českým tenisovým svazem a zda hráči, kteří se soustředí převážně na domácí turnaje, tak nejsou tímto systémem znevýhodněni. 

Cookies